Laser hair removal

Пробиване на уши и нос

Пробиване на уши и нос с медицински обеци

Пробиването на уши не е толкова лесна процедура, колкото изглежда. Особено когато става въпрос за малките деца. Ето защо от този въпрос се интересуват доста родители. Редно е детето да е навършило поне два месеца, преди да се извърши пробиването на ушите. Освен това е изключително важно да се спази едно основно изискване. То е свързано с пазенето на ушите от намокряне в продължение на два дни, за да не се получи възпаление.

Самото пробиване на уши е безболезнено и протича лесно. Това важи в еднаква степен не само при малките деца, но така също и при младежите и по-възрастните хора.

Разгледайте център за лазерна епилация

Piercing

НАПРАВЕТЕ ПРОМЯНА